loading

Petra Körnerová

 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Vzdělání:  

1993-
1996

VOŠ MILLS Brandýs nad Labem, obor fyzioterapeut
 Odborná praxe:
1996-
2004
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha:
Klinika rehabilitačního lékařství – ambulantní a lůžková oddělení jednotlivých klinik VFN
Klinika kardiovaskulární chirurgie - vedoucí fyzioterapeut lůžková část
2004-
2008
fyzioterapeut ve Středisko rehabilitační péče Jitky
Hofmanové a LDN Mnichovo Hradiště (Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav) 
2008-
2016
Klinika Dr.Pírka, Mladá Boleslav
2016 Fyzio21, nestátní zdravotnické zařízení
Absolvované odborné kurzy a semináře:
1998 Jóga v rehabilitaci
  Doc. MUDr Votava, CSc, Humpolec
2007 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
  Dr. Švejcar Pavel, Praha
2007 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace, kurz
  PhDr.Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D., Mladá Boleslav
2008 Využití aktivní segmentální centrace u postraumatických stavů končetin, kurz
  Dr.Švejcar Pavel, Praha
2009 Fyzioterapie u vrcholových sportovců, kurz
  Mgr. Pavla Rybová, Praha
2009 SM Systém – úvodní kurz
  MUDr. Smíšek, Praha
2009 Principy rehabilitace u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem, urgencí,
urgentní inkontinencí - seminář
  Mgr Michaela Havlíčková, Praha
2010 Metoda R. Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu,
certifikovaný kurz
  PhDr.Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D., Čelákovice
2010 Nespecifické mobilizace, kurz
  Zdeňka Jebavá, Praha
2014 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, certifikovaný kurz
  PhDr Michaela Prokešová, ÚVN Praha
2015 Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem PODOcam
  MUDr. Miroslav Havrda, Hradec Králové
2015 Podiatrie – základní kurz
  MUDr Miroslav Havrda, Brno
2015 Zhotovování vložek firmy Schein
  MUDr Miroslav Havrda, Hradec Králové
2016 Chiropraxe – manipulační technika, kurz
  Zdenko Gašperák, Liptovský Ján, SR
2017 Praktická podiatrie se systémem Vasyli Medical
  Mgr Pavla Rybová, Praha
2017 Neinvazivní laseroterapie v medicíně
  MUDr. Procházka, Benátky nad Jizerou
2017 Zhotovování vložek firmy Formotics
  Praha

 

 

iconREHABE s.r.o.
Vaněčkova 78
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO