loading

Metody

LTV na neurofyziologickém podkladě (kód 21221)

Druhy cvičení, které stimuluje centrální nervový systém k adaptačním procesům. Využívá se plasticity (tvárnosti) mozku.

Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie (MDT)

Metoda založená na důkladném vyšetření pacienta a na testování v opakovaných pohybech, výdrži či zátěži. Na základě vyšetření je určen určity cvik, který pacient v pravidelných intervalech opakuje. 
Více o metodě si můžete přečíst zde>>

Metoda Roswithy Brunkow a Akrální koaktivační terapie (ACT)

Metoda využívá nastavení aker (ruka, noha) a vzpěru o ně ke stimulaci svalových řetězců, čímž dochází k centraci kloubů a napřímení páteře. Vychází z pozic motorického vývoje dítěte, využívá motorického učení a uvědomění si pohybu, což se promítne do pohybových stereotypů. ACT rozšiřuje vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. Více o metodě si můžete přečíst zde>>

Vojtova reflexní lokomoce (VRL)

Díky určité poloze a stimulaci daných zón dochází k reflexnímu vybavení určitých pohybových vzorů, čímž dochází k aktivaci svalových řetězců. Lze využívat při terapii ortopedických i neurologických, dospělých i dětských pacientů. Více o metodě si můžete přečíst zde >>

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorika využívá souhry smyslových orgánů a tělesného pohybu. Stimulace spočívá v použití balančních cviků v různých polohách.  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

 Metoda cíleně ovlivňuje motorické neurony předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Stimulace proprioreceptorů se dosahuje pomocí spirálovitých pohybů, různých hmatů, pasivních a aktivních pohybů či pohybů proti vhodně kladenému odporu.

Léčebná tělesná výchova (LTV) (kód 21225)

Cílem LTV je terapie a prevence onemocnění pohybového aparátu spojené s vadným držením těla (bolesti šíje a zad, bolesti hlavy). Zaměřuje se na nácvik správného dýchání, obnovení svalové rovnováhy posílením ochablých svalů a protažením svalů zkrácených a jejich správné zapojení do pohybových stereotypů.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Známá především pro terapii funkční sterility žen, ale úspěšná také při léčbě funkčních poruch páteře. Tento propracovaný koncept využívá mobilizací zablokovaných segmentů (žeber, páteře, SI kloubů), čímž reflexně dochází k uvolnění svalových spasmů a následně k úpravě funkce. Obnovená funkce je následně udržována serií cviků.

 Stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška (SM systém)

Základem metody je spirální stabilizace páteře, která pohybem paže aktivuje šikmé břišní svaly a protahuje páteř směrem vzhůru. Díky tomuto aktivnímu cvičení s elastickým lanem dochází k regeneraci páteře a velkých kloubů, čímž se odstraňují bolesti zad a kloubů. Více o metodě si můžete přečíst zde>>

Pilates

Posilovací a protahovací cvičení s účelem zpevnění ,,středu těla“  (Power house). S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pomáhá při odbourávání špatných  pohybových návyků a zlepšuje držení těla. Více o metodě si můžete přečíst zde >>

Joga

Joga využívá znalost anatomie a fyziologie lidského těla v propracovaném systému tělesných cvičení a očistných technik, které pomáhají udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií. Cílem je dosažení  rovnováhy mezi tělem a myslí.

Propriofoot concept

Cvičení na labilní pomůcce propriofoot umožňuje pracovat odděleně spřednožím i zánožím, čímž se zvyšuje pohyblivost kloubů a aktivita svalů nohy. Dochází tak ke stabilizaci klenby nohy, celé dolní končetiny i trupu.

 Cvičení na míčích a labilních plochách

Cvičením s těmito pomůckami dochází k lepší stabilizaci trupu díky ovlivnění hlubokého stabilizačního systému páteře.

Techniky měkkých tkání (TMT) (kód 21413)

Ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Slouží k uvolnění svalových spasmů, k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách a také k celkovému uvolnění.

Mobilizace (Mo) (kód 21415)

Mobilizace páteře, periferních kloubů a žeber postupně uvede kloub do správné polohy nenásilnou metodou s využitím dechové synkinézy, postizometrické relaxace či pohledu očí. Různé mobilizace jsou souřástí také ostatních metod, například MDT, metody paní Mojžíšové...

Reflexní masáž (RM) (kód 21713)

Při reflexní masáži se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, které doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, které volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta. Tato masáž může být šíjová, zádová, pánevní a také speciální nožní.

Manuální lymfodrenáž

Jemná hmatová technika zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží. Podporuje funkci mízní soustavy, čímž zrychluje látkovou výměnu a snižuje otok. 

Fyzikální terapie (FT) (kód 21113)

Elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, laser, přístrojová lymfodrenáž, parafín.

Taping 

Používá speciálních pevných pásek ke zpevnění kloubu.

Kineziotaping (K-taping)

Lepení speciálních elastických pásek na kůži a přes kožní receptory ovlivňuje napnutí okolních tkání . Podle směru lepení můžeme svaly aktivovat nebo uvolňovat. Lze využít při terapii otoků a jizev. 

 

 

iconREHABE s.r.o.
Vaněčkova 78
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO 62959166
ČÚ 107-4005750247/0100
iconINSTAGRAM